ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งบุคลากร (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)

 โทร. 02-127-7215
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งบุคลากร (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-1277215
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งบุคลากร (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)